Unormal slitasje ved leasing

Leverandørs verksted kan bli brukt ved tilbakelevering av leasingbiler. Det finnes også flere såkalte «spot repair» verksteder, som tar disse skadene rimelig. Dersom du har bulker og riper i lakken så ta det underveis i leasingperioden og ikke vent til du leverer inn bilen.
NAF vil bli brukt ved tilbakelevering av leasingbiler, hvis oppdragsgiver og leverandør er uenig i leverandørs vurdering. Det er ytterst sjeldent at man ikke blir enige om dette og det er mer normalt nå enn før, å snakke om hvordan man kan unngå «smell» pga at man ikke har behandlet bilen i henhold til leverandør sine betingelser. Mye sier seg selv: Har man fått en parkeringsbulk må den rettes opp i. Er det riper som bryter lakken ned til metallet må det rettes opp i. Har man kantkjørt en felg må det rettes opp i. Dette er unormal slitasje.

Vurdering av unormal slitasje

Dette er en vurdering som benyttes ved avslutning av leasingkontrakter eller i andre sammenhenger der en eventuell kostnad for unormal slitasje skal belastes leietaker/bruker. Vurderingen skal påvise, bemerke og prise slitasje som er definert som unormal i forhold til bilens bruksområde, kjørelengde og alder. Hovedfokus vil være på karosseri og interiør, samt i noen tilfeller der avtale tilsier dette en enklere mekanisk kontroll. I tillegg kan annen bruk som kan redusere bilens verdi (f.eks. sterk røyklukt/hundehår m.m.) anmerkes og prissettes.

I tillegg kontrolleres alt utstyr, nøkler, servicehefte forfulgte serviceintervaller, ekstra hjulsett og annet som skal tilbakeleveres med bilen. Kontrollen omfatter både om alt er til stede og tilstand. Alle mangler/avvik blir anmerket og prissatt. For å sikre en nøytral og uavhengig vurdering har NAF utarbeidet forhåndsdefinert retningslinjer og definisjoner. De viktigste av disse er beskrevet i dette heftet og vil, sammen med detaljerte rutinebeskrivelser, danne grunnlag for en vurdering som sikrer et korrekt sluttoppgjør for både utleier og bruker. Det er viktig med en felles forståelse av hvordan bilen vil bli vurdert ved tilbakelevering. Dette vil tilrettelegge for gode prosesser i hele avtaleperioden og gi grunnlag for å sette i gang forbyggende tiltak for å redusere kostnader både i driftsperioden og ved tilbakelevering. Mekaniske komponenter og slitedeler Der avtalen tilsier dette vurderer og prissetter NAF alle mekaniske komponenter/slitedeler som må skiftes eller, svært nær må skiftes, basert på vegmyndighetenes krav til godkjenning. Service Service skal være utført før innlevering dersom påkrevet serviceintervall er nådd i henhold til serviceheftet/retningslinjer fra produsent eller importør. Varebil For varebil gjelder generelt en noe høyere toleranse i forhold til hva som defineres som unormal slitasje. Denne høyere toleransen baserer seg på vurderinger av hvilke bruksområder denne type kjøretøy har og markedets forventninger i forhold til dette.

Innlevering av leasingbil

For at vurderingen skal bli riktig utført er det viktig at bilen rengjøres utvendig og innvendig før innlevering. Det kan ofte være lurt å utbedre eventuelle mangler i forkant av innleveringen, på denne måten kan man unngå å få påkost ved innlevering av bilen. Sørg for at alt utstyr som er levert med bilen leveres tilbake som avtalt:

Alle nøkler
Vognkort
Servicehefte og bruksanvisninger
Software CDer (for navigasjonssystemer etc.)
Sommer/vinterhjul
Eventuelt annet utstyr

Karosseri og lakk

Normal slitajse bulker:
Mindre bulker som ikke har skadet lakk og som ikke er lett synlig.

Unormal slitasje bulker
Bulker som har skadet lakk, eller hvor rust er synlig. Bulker som er skjemmende og flere bulker på samme karosseridel.

Normal slitasje riper
Riper som fjernes med normal vask og polering, samt mindre riper ved innlastingssoner for bagasjerom.

Unormal slitasje riper
Riper/oppskrapning som går igjennom lakk til metall/kunststoff på karosseriet som gjør lakkering nødvendig eller riper/oppskrapning som må fjernes med lakkrens/rubbing.

Normal slitasje steinsprut
Mindre steinsprut på en karosseridel som ikke går ned til metall og ikke har rust.

Unormal slitasje steinsprut
Steinsprut som er skjemmende eller går gjennom lakk til metall og steinsprut hvor rust er synlig.

Normal slitasje deksler/pyntelister
Mindre riper/oppskrapinger som ikke går gjennom lakken. Mindre riper på ulakkerte detaljer som ikke er skjemmende.

Unormal slitasje deksler/pyntelister Riper /
Oppskrapinger gjennom grunnmaterialet i kunststoffdelen, eller sprekker og knuste deler som påvirker utseendet på kjøretøyet.

Hjul og dekk
Normal slitasje dekk:
Sommerdekk skal ha mønsterdybde på minimum 1,6 mm. Vinterdekk skal ha mønsterdybde på minimum 3 mm. Mønsterdybden måles på dekkets mest slitte sted.

Unormal slitasje dekk
Dekk som har mønsterdybde under minimumsmål målt på dekkets mest slitte sted. Skader i dekkets sider eller slitebane. Piggdekk som mangler mer enn 50 % av piggene.

Normal slitasje felg/hjulkapsler
Mindre riper/oppskrapinger

Unormal slitasje felg/hjulkapsler
Felger eller hjulkapsler med skade gjennom lakk til grunnmaterialet, deformasjon/sprekker eller manglende deler.

Lykteglass og ruter
Normal slitasje lykter
Steinsprut/slitasje som ikke ødelegger glasset og dermed ikke lysets funksjon. Mindre ubetydelige sprekker i plastglass

Unormal slitasje lykter Steinsprut/skader
Slitasje som går gjennom glass eller gjennomsiktig materiale og som ødelegger lysbilde.

Normal slitasje frontrute Steinsprut/slitasje
Som ikke resulterer i sprekker og som ikke påvirker sjåførens sikt eller leder til refleksjoner av lys.

Unormal slitasje frontrute
Sprekker i frontrute
En eller flere steinsprut «rosetter» som kan repareres eller som gjør det nødvendig å skifte rute. Slitasje i rute som gir nedsatt sikt.
Reparasjon eller skift? For at en steinsprutskade på frontruten skal kunne repareres, må størrelsen på den ikke være større enn 6 cm (60 mm) i diameter. (Unntak i synsfeltet.)
To reparasjoner nærmere hverandre enn 100mm tillates ikke. Steinsprutskaden må også være plassert mer enn 3 cm fra kanten av frontruten. Steinsprutskade reparert i førerens synsfelt, anbefales ikke. Vegdirektoratet tillater skader/flekker på inntil 1 cm i synsfeltet. Sprekker i frontrute som går ut i kanten eller under pyntelist medfører skift av frontruten. Det er summen av feil og rutens totale tilstand som er avgjørende for om den må skifte.

Unormal slitasje øvrige glass
Riper i glass. Ulovlig dekor eller tape på ruter.

Interiør normal slitasje
Setrekket er slitt og setet viser spor av slitasje som følge av inn og utstigning av kjøretøyet

Unormal slitasje seter
Sete er skadet i form av hull/rifter/flenger. Setet er skittent, flekker og skitt lar seg ikke fjerne ved vanlig rengjøring.

Normal slitasje interiørdetaljer,
Dashbord/midtkonsoll Interiørdetaljer som bærer preg av normal bruk.

Unormal slitasje interiørdetaljer
Dashbord/midtkonsoll Interiørdetaljer er skadet i form av hull/rifter/flenger. Tydelige flekker og skitt som ikke lar seg fjerne ved vanlig rengjøring.